Адресари‎ > ‎

Јавна предузећа у Смедеревској Паланци

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ТУРИСТИЧКО РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР ШУМА МИКУЉА

СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА, ТРГ ХЕРОЈА 7

Улица и број       Трг хероја 7

Место                 Смедеревска Паланка

Матични број      20484942

ПИБ                     105896951

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ДИСТРИБУЦИЈУ ВОДЕ ВОДОВОД СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА, КАРАЂОРЂЕВА 61

Улица и број       Карађорђева 61

Место                 Смедеревска Паланка

Матични број      06812180

ПИБ                     102143481

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПАЛАНКА СЕРВИС СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА, ТРГ ХЕРОЈА 7

Улица и број       Трг хероја 7

Место                 Смедеревска Паланка

Матични број      20448784

ПИБ                     105736408

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ МИКУЉА  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА, ФРАНЦУСКА 21

Улица и број       Француска 21

Место                 Смедеревска Паланка

Матични број      07164297

ПИБ                     101929402

 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПЛАНИРАЊЕ И УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА ПАЛАНКА РАЗВОЈ

СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА, И СРПСКОГ УСТАНКА 28-30

Улица и број       И Српског устанка 28-30

Место                 Смедеревска Паланка

Матични број      17014145

ПИБ                     101384942

 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПАЛАНКА СТАН СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА, ВУКА КАРАЏИЋА 58

Улица и број       Вука Караџића 58

Место                 Смедеревска Паланка

Матични број      20466987

ПИБ                     105813705

 

 ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПАЛАНКА ОДРЖАВАЊЕ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА, И СРПСКОГ УСТАНКА 109

Улица и број       И Српског устанка 109

Место                 Смедеревска Паланка

Матични број      20603909

ПИБ                     106449230

 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ МОРАВА ВЕЛИКА ПЛАНА, МИЛОША ВЕЛИКОГ 37

Улица и број     Милоша Великог 37

Место                  Велика Плана

Матични број    17112171

ПИБ                    102089553

Comments