Адресари‎ > ‎

Привреда/ванпривреда (делимични адресар)

Садржај

 1. 1 АГРОБАНКА
 2. 2 АГРООКИ
 3. 3 ALPHA BANK СРБИЈА
 4. 4 АПОТЕКА ЗДРАВЉЕ
 5. 5 АУТО ДАЧА
 6. 6 АУТО МОТО КЛУБ ЈАСЕНИЦА
 7. 7 АУТОЈАСЕНИЦА
 8. 8 АУТОСАОБРАЋАЈ
 9. 9 BANKA INTESA
 10. 10 БЕЛОСАВАЦ 2001
 11. 11 ЦЕНТАР
 12. 12 CREDIT AGRICOLE БАНКА СРБИЈА
 13. 13 CREDY БАНКА
 14. 14 ДДОР НОВИ САД
 15. 15 ДЕВИЋ
 16. 16 ДИГИТАЛ ДИЗАЈН
 17. 17 ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ
 18. 18 ДУНАВ
 19. 19 ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ
 20. 20 ЕЛДОН
 21. 21 ЕЛДОН ГРУПА
 22. 22 ЕЛЕКТРОМОРАВА
 23. 23 ЕПРОМ
 24. 24 ЕТПЛАС
 25. 25 EUROBANK EFG ШТЕДИОНИЦА
 26. 26 ФИМАКС
 27. 27 ГЕНДЕР-ГОША
 28. 28 ГИТАРИЋ
 29. 29 ГОША ЕЛЕКТРООПРЕМА
 30. 30 ГОША ХОЛДИНГ КОРПОРАЦИЈА
 31. 31 ГОША ИНСТИТУТ
 32. 32 ГОША ЗАШТИТНА СОЛКО
 33. 33 ГОША-ФАБРИКА ДРУМСКИХ ВОЗИЛА
 34. 34 ГОША-ФАБРИКА ОПРЕМЕ И МАШИНА
 35. 35 ГОША-ФАБРИКА ШИНСКИХ ВОЗИЛА
 36. 36 ГОША-ФАМ
 37. 37 ГОША-СТАН
 38. 38 ГОША-ЗАЈЕДНИЧКИ ПОГОНИ
 39. 39 ГРАВИНГ
 40. 40 ХОТЕЛ ГИТАРИЋ
 41. 41 ИДЕАЛ ПЛАСТ
 42. 42 ИНГРАД ИНЖЕЊЕРИНГ
 43. 43 ИНОС-ПОДУНАВЉЕ
 44. 44 ИНСТИТУТ ЗА ПОВРТАРСТВО
 45. 45 ЈАСЕНИЦА
 46. 46 КОНТО-ДМ
 47. 47 КРОКУС
 48. 48 КСР БЕОГРАДТУРС
 49. 49 ЛАСТА
 50. 50 МЕТАЛ 3000
 51. 51 МЕТАЛС-БАНКА
 52. 52 МИКУЉА
 53. 53 НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
 54. 54 НЕСАМ
 55. 55 NEW DON
 56. 56 НИКАЛ
 57. 57 НЛБ БАНКА
 58. 58 ОПШТА БОЛНИЦА СТЕФАН ВИСОКИ
 59. 59 ОПШТИНА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
 60. 60 ОПТИМУМ
 61. 61 ОТП БАНКА СРБИЈА
 62. 62 ПАЛАНАЧКИ КИСЕЉАК
 63. 63 ПАЛАНКА
 64. 64 ПОРЕСКА УПРАВА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
 65. 65 ПОШТА
 66. 66 РАДЕРА
 67. 67 RAIFFEISEN BANK
 68. 68 РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД
 69. 69 РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ СРБИЈЕ
 70. 70 САМСТАГ БАЛКАН
 71. 71 САВИЋ
 72. 72 СИГМА-ИНЖЕЊЕРИНГ
 73. 73 СРБИЈА ПРОМЕТ
 74. 74 ШУМАДИЈА-ЖИВИНАРСТВО
 75. 75 ТЕХНОГРАДЊА
 76. 76 ТЕРМОПЛИН
 77. 77 ТЕСТЕНИНЕ ДАМЈАНОВИЋ
 78. 78 ТРАНШПЕД-БЕОГРАД
 79. 79 УЉАРИЦАКООП
 80. 80 УНИЦРЕДИТ БАНК СРБИЈА
 81. 81 ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
 82. 82 ВОДОПРИВРЕДА
 83. 83 ВОДОВОД
 84. 84 ВОЈВОЂАНСКА БАНКА
 85. 85 ВОЗИЛА ГАЈИЋ
 86. 86 ЗАНАТПРОМ

АГРОБАНКА

ПОЉОПРИВРЕДНА БАНКА АД БЕОГРАД, ЕКСПОЗИТУРА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
11420 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА, ВУКА КАРАЏИЋА 17
Телефон: (026) 341-160
Wеб адреса: www.agrobanka.rs
БАНКАРСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

АГРООКИ

ДОО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРЕРАДУ И ПРОМЕТ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА НА ВЕЛИКО И МАЛО, ГРЧАЦ
ПРОИЗВОДЊА И ПРОДАЈА НА ВЕЛИКО И МАЛО СЕМЕНСКЕ ДЕТЕЛИНЕ И СЕМЕНСКИХ ЖИТАРИЦА И ОСТАЛИХ ПОЉОПРИВРЕДНИХ КУЛТУРА
11420 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА,
Телефон: (026) 063 431-177
Фаx: (026) 431-177
Мобилни: 063-431-177
ТРГОВИНА НА ВЕЛИКО ЗРНАСТИМ ПРОИЗВОДИМА, СЕМЕЊЕМ И ХРАНОМ ЗА ЖИВОТИЊЕ

ALPHA BANK СРБИЈА

АД БЕОГРАД, ЕКСПОЗИТУРА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
11420 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА, ПРВОГ СРПСКОГ УСТАНКА 112
Телефон: (026) 317-770
Wеб адреса: www.alphabankserbia.com
БАНКАРСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

АПОТЕКА ЗДРАВЉЕ

САМОСТАЛНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
11420 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА,
Телефон: (026) 321-520
Фаx: (026) 323-360
ИЗДАВАЊЕ И СПРАВЉАЊЕ ЛЕКОВА ПО РЕЦЕПТУРИ

АУТО ДАЧА

ТРГОВИНСКО УСЛУЖНО ПРЕДУЗЕЋЕ ДОО
11420 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА, ВОЈВОДЕ СТЕПЕ 18
Телефон: (026) 321-111
Фаx: (026) 321-111
ПРОДАЈА ДЕЛОВА И ПРИБОРА ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА

АУТО МОТО КЛУБ ЈАСЕНИЦА

11420 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА, ГЛАВАШЕВА 87
Телефон: (026) 322-170
Фаx: (026) 322-296
ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ И ОСТАЛО ОБРАЗОВАЊЕ

АУТОЈАСЕНИЦА

ДОО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ АУТО ДЕЛОВА
11420 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА, И СРПСКОГ УСТАНКА 156
Телефон: (026) 063 269-009
Фаx: (026) 321-920
Мобилни: 063-269-009
ПРОДАЈА ДЕЛОВА И ПРИБОРА ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА

АУТОСАОБРАЋАЈ

АД КРАГУЈЕВАЦ, АУТОБУСКА СТАНИЦА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
11420 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА, ШУЛЕЈИЋЕВА 6
Телефон: (026) 311-634

BANKA INTESA

АД БЕОГРАД, ПЈ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
11420 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА, СВЕТОГ САВЕ 19
Телефон: (026) 318-067
Wеб адреса: www.bancaintesabeograd.com
БАНКАРСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

БЕЛОСАВАЦ 2001

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ ДОО
ПРОИЗВОДЊА ЧИСТЕ ПЛАНИНСКЕ ВОДЕ AQYA UNA, ДИСТРИБУЦИЈА ВОТЕРКУЛЕРА И ДРУГЕ ОПРЕМЕ ЗА ТРАНСПОРТ, ЧУВАЊЕ И КОНЗУМАЦИЈУ ВОДЕ
11420 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА, ТЦ СИГМА ЛОКАЛ 19
Телефон: (026) 318-013
Фаx: (026) 321-056
Е-маил адреса: office@aquauna.com
Wеб адреса: www.aquauna.com
ПРОИЗВОДЊА МИНЕРАЛНЕ ВОДЕ

ЦЕНТАР

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ КРАГУЈЕВАЦ, ПОГОН СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
11420 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА, РАДМИЛЕ ШИШКОВИЋ 2
Телефон: (026) 321-095
Фаx: (026) 321-667
Е-маил адреса: sekretarica@sp.edsd.co.rs
ДИСТРИБУЦИЈА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

CREDIT AGRICOLE БАНКА СРБИЈА

АД БЕОГРАД, ФИЛИЈАЛА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
11420 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА, И СРПСКОГ УСТАНКА 107
Телефон: (026) 317-994
Фаx: (026) 317-964
Е-маил адреса: spalanka@creditagricole.rs
Wеб адреса: www.creditagricole.rs
БАНКАРСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

CREDY БАНКА

АД КРАГУЈЕВАЦ, ЕКСПОЗИТУРА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
11420 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА, И СРПСКОГ УСТАНКА 130
Телефон: (026) 322-166
Фаx: (026) 319-241
Е-маил адреса: s.palanka@credybanka.com
Wеб адреса: www.credybanka.com
БАНКАРСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ДДОР НОВИ САД

АД ЗА ОСИГУРАЊЕ И РЕОСИГУРАЊЕ НОВИ САД, ЕКСПОЗИТУРА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
11420 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА, ТРГ ХЕРОЈА ББ
Телефон: (026) 314-490
Wеб адреса: www.ddor.co.rs
ОСТАЛО ОСИГУРАЊЕ

ДЕВИЋ

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА, ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО И МАЛО И СПОЉНОТРГОВИНСКИ ПРОМЕТ
РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА
11420 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА, ИВЕ БАЈАЗИТА 2-А
Телефон: (026) 322-999
Фаx: (026) 322-999
Е-маил адреса: rtpdevic@eunet.rs

ДИГИТАЛ ДИЗАЈН

ДОО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ
11420 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА, ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА 24
Телефон: (026) 313-991
Фаx: (026) 313-991
ТРГОВИНА НА МАЛО МЕТАЛНОМ РОБОМ, БОЈАМА И СТАКЛОМ

ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ

ЈП ЗА ПЛАНИРАЊЕ, УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА И ИЗГРАДЊУ
11420 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА, И СРПСКОГ УСТАНКА 28-30
Телефон: (026) 321-450
Фаx: (026) 321-450
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
РУШЕЊЕ ОБЈЕКАТА И ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

ДУНАВ

ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ ДОБРОВОЉНИМ ПЕНЗИОНИМ ФОНДОМ АД БЕОГРАД, ПОСЛОВНИЦА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
11420 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА, ДР. РАЈСА ББ
Телефон: (026) 0700 700-600
Wеб адреса: www.dunavpenzije.com
ПЕНЗИЈСКИ ФОНДОВИ

ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ

АД КОМПАНИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ И РЕОСИГУРАЊЕ БЕОГРАД, ГЛАВНА ФИЛИЈАЛА СМЕДЕРЕВО, ПОСЛОВНИЦА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
11420 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА, ДР РАЈСА ББ
Телефон: (026) 323-837
Фаx: (026) 313-785
Wеб адреса: www.dunav.com
ОСИГУРАЊЕ ЖИВОТА

ЕЛДОН

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО МАШИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ ДОО
11420 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА, ПИОНИРСКА 10
Телефон: (026) 322-397
Фаx: (026) 322-394
Wеб адреса: www.eldon.rs
ПРОИЗВОДЊА ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИОНОГ МАТЕРИЈАЛА И ОСТАЛЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ОПРЕМЕ

ЕЛДОН ГРУПА

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, УСЛУГЕ И ТРГОВИНУ ДОО
11420 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА, ПЕТРА МУЊАСА ББ
Телефон: (026) 322-397
Фаx: (026) 322-394
Е-маил адреса: office@eldon.co.rs
Wеб адреса: www.eldon.rs
ПРОИЗВОДЊА ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИОНОГ МАТЕРИЈАЛА И ОСТАЛЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ОПРЕМЕ
ПРОИЗВОДЊА ОСТАЛИХ ТЕХНИЧКИХ ПРОИЗВОДА ОД КЕРАМИКЕ

ЕЛЕКТРОМОРАВА

ЈП ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ПОЖАРЕВАЦ, ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
11420 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА, РАДМИЛЕ ШИШКОВИЋ 2
Телефон: (026) 321-095
Фаx: (026) 321-667
ДИСТРИБУЦИЈА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

ЕПРОМ

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ РОБА И УСЛУГА АД
11420 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА, СВЕТОГ САВЕ 19
Телефон: (026) 322-416
Фаx: (026) 322-416
ОСТАЛЕ ПОСЛОВНЕ АКТИВНОСТИ, НА ДРУГОМ МЕСТУ НЕПОМЕНУТЕ

ЕТПЛАС

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРЕРАДУ ПЛАСТИЧНИХ МАСА
11420 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА, ЦРВЕНЕ АРМИЈЕ 1
Телефон: (026) 316-590
Фаx: (026) 321-438
ПРОИЗВОДЊА АМБАЛАЖЕ ОД ПЛАСТИЧНИХ МАСА

EUROBANK EFG ШТЕДИОНИЦА

АД БЕОГРАД, ЕКСПОЗИТУРА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
11420 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА, 1. СРПСКОГ УСТАНКА 17
Телефон: (026) 341-480
Фаx: (026) 319-874
Wеб адреса: www.eurobankefg.rs
БАНКАРСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ФИМАКС

ДОО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ, МАРКЕТИНГ И КОНСАЛТИНГ
11420 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА, ШУЛЕЈИЋЕВА 10
Телефон: (026) 321-854
Е-маил адреса: office@fimaks.co.rs
Wеб адреса: www.fimaks.co.rs
КОНСАЛТИНГ И МЕНАЏМЕНТ ПОСЛОВИ

ГЕНДЕР-ГОША

ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И СЕРВИСИРАЊЕ РАЧУНАРА И РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ
11420 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА, ТРГ ХЕРОЈА 7
Телефон: (026) 313-960
Фаx: (026) 313-960
ПРОИЗВОДЊА РАЧУНСКИХ МАШИНА И ДРУГЕ ОПРЕМЕ ЗА ОБРАДУ ПОДАТАКА

ГИТАРИЋ

ДОО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, КООПЕРАЦИЈУ, ПОСРЕДОВАЊЕ, ИНЖЕЊЕРИНГ И ТРГОВИНУ
ПОЉОПРИВРЕДНЕ МАШИНЕ И БЕРАЧИ КУКУРУЗА
11420 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА, 10. ОКТОБРА 10
Телефон: (026) 321-486
Фаx: (026) 321-486
Е-маил адреса: gitaric@verat.net
ПРОИЗВОДЊА ОСТАЛИХ МАШИНА ЗА СПЕЦИЈАЛНЕ НАМЕНЕ, НА ДРУГОМ МЕСТУ НЕПОМЕНУТА

ГОША ЕЛЕКТРООПРЕМА

ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИНА И АПАРАТА, МЕРНЕ И РЕГУЛАЦИОНЕ ОПРЕМЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ И АУТОМАТИЗАЦИЈУ У ИНДУСТРИЈИ И САОБРАЋАЈУ
11420 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА, ИНДУСТРИЈСКА 70
Телефон: (026) 321-540
Фаx: (026) 321-540
ПРОИЗВОДЊА ШИНСКИХ ВОЗИЛА

ГОША ХОЛДИНГ КОРПОРАЦИЈА

АД ИНДУСТРИЈА ОПРЕМЕ И ВОЗИЛА У РЕСТРУКТУРИРАЊУ
11420 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА, ИНДУСТРИЈСКА 70
Телефон: (026) 321-253
Фаx: (026) 321-377
Е-маил адреса: gosa.hk@gosa.co.rs
Wеб адреса: www.gosa.co.yu
ХОЛДИНГ ПОСЛОВИ

ГОША ИНСТИТУТ

ДОО ЗА ОБАВЉАЊЕ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИХ И РАЗВОЈНИХ ПОСЛОВА
11420 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА, И СРПСКОГ УСТАНКА 202
Телефон: (026) 322-043
Фаx: (026) 314-767
Wеб адреса: www.institutgosa.rs
ИСТРАЖИВАЊЕ И ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ РАЗВОЈ У ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИМ НАУКАМА

ГОША ЗАШТИТНА СОЛКО

ДОО ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ИНВАЛИДА
11420 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА, И СРПСКОГ УСТАНКА 202
Телефон: (026) 321-022
Фаx: (026) 314-428

ГОША-ФАБРИКА ДРУМСКИХ ВОЗИЛА

ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И СЕРВИСИРАЊЕ ПРИКОЛИЦА И СПЕЦИЈАЛНИХ ДРУМСКИХ ВОЗИЛА
11420 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА, ИНДУСТРИЈСКА 70
Телефон: (026) 321-022
Фаx: (026) 322-263
Е-маил адреса: gosafdv@verat.net
Wеб адреса: www.gosa-fdv.com
ПРОИЗВОДЊА КАМИОНА И СПЕЦИЈАЛНИХ ВОЗИЛА

ГОША-ФАБРИКА ОПРЕМЕ И МАШИНА

АД ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ОПРЕМЕ И МАШИНА
11420 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА, ИНДУСТРИЈСКА 70
Телефон: (026) 321-945
Фаx: (026) 321-992
Е-маил адреса: gosa.fom@eunet.rs
Wеб адреса: www.gosa-fom.co.rs
ПРОИЗВОДЊА ИНДУСТРИЈСКИХ ПЕЋИ И ГОРИОНИКА

ГОША-ФАБРИКА ШИНСКИХ ВОЗИЛА

ДОО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПУТНИЧКИХ И СПЕЦИЈАЛНИХ ВАГОНА
11420 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА, ИНДУСТРИЈСКА 70
Телефон: (026) 321-946
Фаx: (026) 321-759
ПРОИЗВОДЊА ШИНСКИХ ВОЗИЛА

ГОША-ФАМ

ФАБРИКА АЛАТА И МАШИНА ДОО
11420 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА, ИНДУСТРИЈСКА 70
Телефон: (026) 321-440
Фаx: (026) 314-860
ПРОИЗВОДЊА ОСТАЛИХ МАШИНА ЗА СПЕЦИЈАЛНЕ НАМЕНЕ, НА ДРУГОМ МЕСТУ НЕПОМЕНУТА

ГОША-СТАН

ДОО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРИВРЕЂИВАЊЕ СТАМБЕНИМ И ПОСЛОВНИМ ПРОСТОРИЈАМА И ЗГРАДАМА
11420 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА, И СРПСКОГ УСТАНКА 202
Телефон: (026) 319-834
ГРУБИ ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ И НИСКОГРАДЊА

ГОША-ЗАЈЕДНИЧКИ ПОГОНИ

ДОО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И СНАБДЕВАЊЕ ПАРОМ И ТОПЛОМ ВОДОМ
11420 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА, ИНДУСТРИЈСКА 70
Телефон: (026) 321-840
Фаx: (026) 321-840
ПРОИЗВОДЊА И СНАБДЕВАЊЕ ПАРОМ И ТОПЛОМ ВОДОМ

ГРАВИНГ

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИНЖЕЊЕРИНГ, ТРГОВИНУ И ДРУГЕ ДЕЛАТНОСТИ ДОО
11420 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА, БРАНКА ЋОПИЋА ББ
Телефон: (026) 063 8299-899
Фаx: (026) 322-650
Мобилни: 063-8299-899
ОПШТИ МАШИНСКИ РАДОВИ

ХОТЕЛ ГИТАРИЋ

11420 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА, 10. ОКТОБРА 10
Телефон: (026) 321-486
ХОТЕЛИ И МОТЕЛИ, С РЕСТОРАНОМ

ИДЕАЛ ПЛАСТ

ДОО ПРОИЗВОДЊА АЛУ И ПВЦ СТОЛАРИЈЕ, АЛУ БОНДА ФАСАДА, АЛ КОНСТРУКЦИЈА И ГЕЛЕНДЕРА
11420 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА, ГЛИБОВАЦ ББ
Телефон: (026) 322-561
Мобилни: 063-224-644
Е-маил адреса: ideal@idealplast.co.rs
Wеб адреса: www.idealplast.co.rs
ПРОИЗВОДЊА ПРЕДМЕТА ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО ОД ПЛАСТИЧНИХ МАСА

ИНГРАД ИНЖЕЊЕРИНГ

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИНЖЕЊЕРИНГ И ПРОМЕТ ДОО
ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ, ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ И ИНСТАЛАТЕРСКИХ РАДОВА И ИНЖЕЊЕРИНГ ПОСЛОВЕ ПРОМЕТА НА ВЕЛИКО И МАЛО ГРАЂЕВИНСКИХ И ИНСТАЛАТЕРСКИХ МАТЕРИЈАЛА
11420 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА, ГЛИБОВАЦ ББ
Телефон: (026) 469-652
Фаx: (026) 469-652
ОСТАЛИ ЗАВРШНИ РАДОВИ

ИНОС-ПОДУНАВЉЕ

АД ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ И ПРИМАРНУ ПРЕРАДУ ИНДУСТРИЈСКИХ ОТПАДАКА
11420 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА, ОЛГЕ МИЛОШЕВИЋ 11
Телефон: (026) 313-538
Фаx: (026) 311-528
РЕЦИКЛАЖА МЕТАЛНИХ ОТПАДАКА И ОСТАТАКА

ИНСТИТУТ ЗА ПОВРТАРСТВО

11420 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА, КАРАЂОРЂЕВА 71
Телефон: (026) 323-071
Фаx: (026) 317-785
Е-маил адреса: info@cvcsp.co.rs
Wеб адреса: www.cvcsp.co.rs
ИСТРАЖИВАЊЕ И ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ РАЗВОЈ У БИОТЕХНИЧКИМ НАУКАМА

ЈАСЕНИЦА

ЈАВНО РАДИО ДИФУЗНО ПРЕДУЗЕЋЕ
11420 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА, ФРАНЦУСКА 9
Телефон: (026) 317-741
РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЈСКЕ АКТИВНОСТИ

КОНТО-ДМ

ДРУШТВО ЗА КОНСАЛТИНГ И ТРГОВИНУ ДОО
11420 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА, ФРАНЦУСКА 13
Телефон: (026) 314-244
РАЧУНОВОДСТВЕНИ И КЊИГОВОДСТВЕНИ ПОСЛОВИ И ПОСЛОВИ КОНТРОЛЕ

КРОКУС

ДОО ПРЕДУЗЕЋЕ, ГОЛОБОК
ПОЉОПРИВРЕДНЕ МАШИНЕ И ДЕЛОВИ
11420 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА, ГОЛОБОК ББ
Телефон: (026) 481-228
Фаx: (026) 481-228
ОСТАЛА ТРГОВИНА НА ВЕЛИКО

КСР БЕОГРАДТУРС

ДОО ТУРИСТИЧКА АГЕНЦИЈА БЕОГРАД, ПРЕДСТАВНИШТВО СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
11420 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА, СВЕТОГ САВЕ ББ
Телефон: (026) 323-070
ДЕЛАТНОСТ ПУТНИЧКИХ АГЕНЦИЈА И ТУРОПЕРАТОРА

ЛАСТА

САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ АД, БЕОГРАД
11420 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА, ГЛАВАШЕВА ББ
Телефон: (026) 322-267
Wеб адреса: www.lasta.co.rs
ПРЕВОЗ ПУТНИКА У ГРАДСКОМ САОБРАЋАЈУ

МЕТАЛ 3000

ДОО ПРОИЗВОДНО ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ
11420 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА, ИВЕ БАЈАЗИТА 19/2
Телефон: (026) 064 1785-158
Фаx: (026) 321-825
Мобилни: 064-1785-158
ТРГОВИНА НА ВЕЛИКО ДРУГИМ КУЋНИМ ПРОИЗВОДИМА

МЕТАЛС-БАНКА

АД НОВИ САД, ЕКСПОЗИТУРА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
11420 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА, ПРВОГ СРПСКОГ УСТАНКА 156
Телефон: (026) 319-830
Wеб адреса: www.metals-banka.co.rs
БАНКАРСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

МИКУЉА

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
11420 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА, КАРАЂОРЂЕВА 61
Телефон: (026) 314-220
Фаx: (026) 321-563
ПОГРЕБНЕ И ПРАТЕЋЕ АКТИВНОСТИ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

СЛУЖБА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
11420 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА, ИВЕ БАЈАЗИТА 14
Телефон: (026) 311-449
Фаx: (026) 316-533
Wеб адреса: www.nsz.gov.rs
ДЕЛАТНОСТ БИРОА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

НЕСАМ

ДОО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРЕВОЗ И ТРГОВИНУ ДОО, ГРЧАЦ
11420 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА,
Телефон: (026) 431-008
Фаx: (026) 431-008
Е-маил адреса: nesamdoo@eunet.rs
ТРГОВИНА НА МАЛО МОТОРНИМ ГОРИВИМА

NEW DON

ДОО ПРЕДУЗЕЋЕ, ФАБРИКА ЗА ПРОИЗВОДЊУ КРУНАСТИХ ЗАТВАРАЧА, ГОЛОБОК
11420 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА,
Телефон: (026) -
Фаx: (026) 481-201
ПРОИЗВОДЊА БУРАДИ И СЛИЧНЕ АМБАЛАЖЕ ОД ЧЕЛИКА

НИКАЛ

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ИНЖЕЊЕРИНГ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ ДОО ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ИЗРАДА И МОНТАЖА АЛУ И ПВЦ КОНСТРУКЦИЈА
11420 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА, МАЈОРА ГАВРИЛОВИЋА ББ
Телефон: (026) 321-492
Фаx: (026) 323-227
Е-маил адреса: nikal@eunet.rs
ПРОИЗВОДЊА ПРЕДМЕТА ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО ОД ПЛАСТИЧНИХ МАСА

НЛБ БАНКА

АД БЕОГРАД, ЕКСПОЗИТУРА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
11420 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА, И СРПСКОГ УСТАНЛКА 53
Телефон: (026) 323-057
Фаx: (026) 323-787
Wеб адреса: www.nlb.rs
БАНКАРСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ОПШТА БОЛНИЦА СТЕФАН ВИСОКИ

БАЊА ПАЛАНАЧКИ КИСЕЉАК
11420 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА, ВУКА КАРАЏИЋА 147
Телефон: (026) 321-124
Фаx: (026) 313-075
ДЕЛАТНОСТ БОЛНИЦА

ОПШТИНА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

11420 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА, ВУКА КАРАЏИЋА 25
Телефон: (026) 322-528
ДЕЛАТНОСТ ДРЖАВНИХ ОРГАНА

ОПТИМУМ

ПРОИЗВОДНО УСЛУЖНО ПРЕДУЗЕЋЕ ДОО
11420 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА, 10. ОКТОБРА 6
Телефон: (026) 330-000
Фаx: (026) 330-001
Wеб адреса: www.optimum.co.rs
ПРОИЗВОДЊА КАНЦЕЛАРИЈСКИХ МАШИНА
ТРГОВИНА НА МАЛО РАЧУНАРИМА, РАЧУНАРСКОМ ОПРЕМОМ И СОФТВЕРОМ
ШТАМПАЊЕ, ОСТАЛО

ОТП БАНКА СРБИЈА

АД НОВИ САД, ОЈ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
11420 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА, ФРАНЦУСКА 13/1
Телефон: (026) 318-425
Фаx: (026) 318-426
Wеб адреса: www.otpbanka.rs
БАНКАРСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ПАЛАНАЧКИ КИСЕЉАК

АД ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ МИНЕРАЛНЕ ВОДЕ И ОСВЕЖАВАЈУЋИХ БЕЗАЛКОХОЛНИХ ПИЋА
11420 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА, ВОЈСКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 2
Телефон: (026) 313-433
Фаx: (026) 321-433
Е-маил адреса: office@palkis.co.rs
Wеб адреса: www.palkis.co.rs
ПРОИЗВОДЊА МИНЕРАЛНЕ ВОДЕ

ПАЛАНКА

ДРУШТВЕНО ВОДОПРИВРЕДНО ХИДРОГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ
11420 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА, КАРАЂОРЂЕВА 47
Телефон: (026) 316-988
Фаx: (026) 314-782
ИЗГРАДЊА ХИДРОГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКАТА

ПОРЕСКА УПРАВА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ФИЛИЈАЛА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
11420 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА, ВУКА КАРАЏИЋА 25
Телефон: (026) 323-230
Фаx: (026) 321-470
ДЕЛАТНОСТ ДРЖАВНИХ ОРГАНА

ПОШТА

11420 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА, И СРПСКОГ УСТАНКА 25
Телефон: (026) 321-023
Фаx: (026) 321-343
ДЕЛАТНОСТ ПОШТА

РАДЕРА

ПРОИЗВОДНО ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ ДОО
ПРОИЗВОДЊА МЕСА И СУХОМЕСНАТИХ ПРОИЗВОДА, УГОСТИТЕЉСТВО И ПРОМЕТ НА ВЕЛИКО И МАЛО
11420 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА, И СРПСКОГ УСТАНКА 130
Телефон: (026) 321-454
Фаx: (026) 321-454
РЕСТОРАНИ

RAIFFEISEN BANK

АД БЕОГРАД, ЕКСПОЗИТУРА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
11420 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА, И СРПСКОГ УСТАНКА 30
Телефон: (026) 319-983
Wеб адреса: www.raiffeisenbank.rs
БАНКАРСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД

СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
11420 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА, ВУКА КАРАЏИЋА 25
Телефон: (026) 317-508
Фаx: (026) 317-508
Е-маил адреса: sknsmp@nadlanu.com
Wеб адреса: www.rgz.gov.rs
ПОМОЋНЕ АКТИВНОСТИ ЗА ФУНКЦИОНИСАЊЕ ДРЖАВЕ

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ СРБИЈЕ

ФИЛИЈАЛА ЗА ПОДУНАВСКИ ОКРУГ, ИСПОСТАВА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
11420 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА, ТРГ ХЕРОЈА 6
Телефон: (026) 321-709
Wеб адреса: www.rzzo.rs
ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ

САМСТАГ БАЛКАН

ПРОИЗВОДНО ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ ДОО
ПРОДАЈА НА ВЕЛИКО И МАЛО МАШИНА ЗА ОБРАДУ ДРВЕТА
11420 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА, МИЛОША ВЕЛИКОГ 14
Телефон: (026) 063 7173-563
Фаx: (026) 515-491
Мобилни: 063-7173-563
Е-маил адреса: zvucen@verat.net
ТРГОВИНА НА ВЕЛИКО АЛАТНИМ МАШИНАМА ЗА ОБРАДУ МЕТАЛА И ДРВЕТА

САВИЋ

ПРОИЗВОДНО, ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ ДОО
СТОВАРИШТЕ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА
11420 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА, ГЛАВАШЕВА 70/ИИ
Телефон: (026) 324-086
Фаx: (026) 321-862
Е-маил адреса: savicdoo@eunet.rs
ПОСРЕДОВАЊЕ У ПРОДАЈИ ДРВНЕ ГРАЂЕ И ГРАЂЕВИНСКИХ МАТЕРИЈАЛА

СИГМА-ИНЖЕЊЕРИНГ

ДОО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО, СПОЉНУ И УНУТРАШЊУ ТРГОВИНУ
11420 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА, И СРПСКОГ УСТАНКА 2
Телефон: (026) 321-089
Фаx: (026) 321-089
Е-маил адреса: sigmaing@eunet.rs
ОСТАЛИ ГРАЂЕВИНСКИ И СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИ РАДОВИ

СРБИЈА ПРОМЕТ

ДОО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО И МАЛО
БЕБИ ОПРЕМА
11420 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА, ЗЛАТИБОРСКА ББ
Телефон: (026) 064 1700-580
Фаx: (026) 316-148
Мобилни: 064-1700-580
ТРГОВИНА НА ВЕЛИКО ОДЕЋОМ И ОБУЋОМ

ШУМАДИЈА-ЖИВИНАРСТВО

ДОО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УЗГОЈ ЖИВИНЕ, ПРОИЗВОДЊУ ПРИПЛОДНИХ ЈАЈА, ПРОИЗВОДЊУ И ПРОДАЈУ ЈЕДНОДНЕВНИХ ПИЛИЋА
11420 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА, ФРАНЦУСКА 23
Телефон: (026) 323-207
Фаx: (026) 311-041
УЗГОЈ ЖИВИНЕ

ТЕХНОГРАДЊА

ЗАНАТСКА ЗАДРУГА ЗА ЗАВРШНЕ РАДОВЕ У ГРАЂЕВИНАРСТВУ
11420 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА, ШУЛЕЈИЋЕВА 10
Телефон: (026) 316-581
БОЈЕЊЕ И ЗАСТАКЉИВАЊЕ

ТЕРМОПЛИН

ДОО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ МАШИНА ЗА ОБРАДУ И СУШЕЊЕ ДУВАНА
11420 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА, МАЈОРА ГАВРИЛОВИЋА ББ
Телефон: (026) 063 266-429
Фаx: (026) 315-334
Мобилни: 063-266-429
Е-маил адреса: termoplin@verat.net
ПРОИЗВОДЊА МАШИНА ЗА ИНДУСТРИЈУ ХРАНЕ, ПИЋА И ДУВАНА

ТЕСТЕНИНЕ ДАМЈАНОВИЋ

СЗТР ЗА ПРОИЗВОДЊУ ТЕСТЕНИНА
11420 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА, ОЛГЕ МИЛОШЕВИЋ 12
Телефон: (026) 324-235
Фаx: (026) 324-235
Е-маил адреса: damitest@verat.net
ПРОИЗВОДЊА МАКАРОНА, РЕЗАНАЦА И СЛИЧНИХ ПРОИЗВОДА ОД БРАШНА

ТРАНШПЕД-БЕОГРАД

АД ЗА МЕЂУНАРОДНУ ШПЕДИЦИЈУ И ТРАНСПОРТ, ФИЛИЈАЛА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
11420 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА, ГЛАВАШЕВА 70
Телефон: (026) 323-869
Фаx: (026) 323-080
Wеб адреса: www.transped.co.rs
АКТИВНОСТИ ДРУГИХ ПОСРЕДНИКА У САОБРАЋАЈУ

УЉАРИЦАКООП

АД ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ И КООПЕРАЦИЈУ БЕОГРАД, ОЈ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
11420 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА, КАРАЂОРЂЕВА 25
Телефон: (026) 317-842
ГАЈЕЊЕ ЖИТА И ДРУГИХ УСЕВА И ЗАСАДА

УНИЦРЕДИТ БАНК СРБИЈА

АД БЕОГРАД, ЕКСПОЗИТУРА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
11420 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА, СВЕТОГ САВЕ 5-9
Телефон: (026) 319-831
Е-маил адреса: office@unicreditgroup.rs
Wеб адреса: www.unicreditbank.rs
БАНКАРСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

11420 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА, КАРАЂОРЂЕВА 36
Телефон: (026) 321-364
ВЕТЕРИНАРСКЕ АКТИВНОСТИ

ВОДОПРИВРЕДА

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
11420 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА, ВУКА КАРАЏИЋА 17
Телефон: (026) 321-782
Фаx: (026) 323-816
ЗАШТИТА ОД ШТЕТНОГ ДЕЈСТВА ВОДА

ВОДОВОД

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ДИСТРИБУЦИЈУ ВОДЕ
11420 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА, КАРАЂОРЂЕВА 61
Телефон: (026) 321-196
Фаx: (026) 322-631
САКУПЉАЊЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ

ВОЈВОЂАНСКА БАНКА

НОВИ САД, ФИЛИЈАЛА БЕОГРАД, ЕКСПОЗИТУРА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
11420 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА, И СРПСКОГ УСТАНКА 95
Телефон: (026) 321-788
Wеб адреса: www.voban.rs
БАНКАРСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ВОЗИЛА ГАЈИЋ

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА СПЕЦИЈАЛНА ВОЗИЛА, ИНЖЕЊЕРИНГ И ТРГОВИНУ ДОО
ПРОИЗВОДЊА И СЕРВИСИРАЊЕ ПРИКОЛИЦА
11420 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА, ВУКА КАРАЏИЋА 3/18
Телефон: (026) 491-167
Фаx: (026) 491-167
ПРОИЗВОДЊА КАРОСЕРИЈА, ПРИКОЛИЦА И ПОЛУПРИКОЛИЦА

ЗАНАТПРОМ

ДОО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИХ И ИНСТАЛАТЕРСКИХ РАДОВА
11420 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА, ШУЛАЈИЋЕВА 10
Телефон: (026) 316-484
Фаx: (026) 316-145
ГРУБИ ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ И НИСКОГРАДЊА

Comments