Бесплатни сајтови за непрофитне организације и предузетнике

Непрофитним организацијама са седиштем на територији општине Смедеревска Паланка нуди се могућност да бесплатно добију свој сајт и е-маил адресу на домену пројекта Паланка OnLine. Ова понуда важи за првих
  • 5 социо хуманитарних удружења,
  • 5 културно уметничких удружења,
  • 5 спортских друштава и
  • 5 омладинских организација.
Такође и прва 5 предузетника који попуне упитник добијају бесплатно домен и е-маил адресу.
Да би се ова понуда користила потребно је да организација/удружење тренутно не располаже својим доменом.
Домен који се нуди је у формату nazivorganizacije.palankaonline.info а е-маил адреса је у формату nazivorganizacije@palankaonline.info.
Седиште организације мора да буде на територији општине Смедеревска Паланка.
Сајтове је могуће користити применом услуге Гугл сајтови или као блог (услуга Blogger) а е-маил адреса је у суштини Гмаил адреса.
Организације/удружења морају да се у публиковању садржаја придржавају позитивних законских прописа у складу са својом регистрацијом и текст страница мора да буде писан ћирилицом.

Упитник попунити ћирилицом осим делова који морају да буду попуњени латиницом (е-маил, назив домена, корисничко име).

Упитник који треба попунити је на адреси.

Организацијама/удружењима се иницијално креира почетна страна а затим они сами уносе садржај. Подршка ће бити у виду форума корисника који ће бити формиран у форми Гугл групе.

Примери сајтова су

Ова понуда важи до 30.1.2011.

Додатна понуда

Организације које имају домене и сајтове могу да се пријаве за добијање услуге мапирања/преусмеравање домена на следећи начин:
Ако је ваш сајт www.nazivfirme.rs можете добити поддомен nazivfirme.palankaonline.info. Сви посетиоци nazivfirme.palankaonline.info ће бити преусмерени www.nazivfirme.rs. Једини услов је да сајт буде примарно на српском језику и да је коришћена ћирилица.

Уколико имате сајт али желите да буде мапиран са доменом на palankaonline.info јавите се па ћемо подесити мапирање домена према параметрима који су потребни. Уколико сте сајт направили помоћу Гугле Сајтови услуге онда је нам је потребно само име поддомена на домену palankaonline.info који желите.

Ова додатна понуда нема временско ограничење.
Comments